Strategie & waardecreatie

Met onze visie, missie en strategie bouwen we aan
een duurzame business

Om onze visie en missie te realiseren, bouwen we aan een duurzame business en kijken we naar de lange termijn. Voor de periode 2012-2017 hebben we een strategie met 5 pijlers:

A Great Place to Work
Vodafone wil een goede werkgever zijn. Voor ons succes in de toekomst is het essentieel dat we de juiste mensen aannemen, investeren in hun ontwikkeling en ervoor zorgen dat we hen behouden. Als bedrijf boeken we immers alleen goede resultaten met gemotiveerde en betrokken medewerkers. We geloven in onze kernwaarden (‘The Vodafone Way’ ) en willen onze medewerkers hier zo goed mogelijk naar laten handelen.

The Easiest Place to do Business
We willen onze klanten de beste ervaring bieden. Met onze producten en diensten én met onze dienstverlening. Mensen moeten makkelijk en snel hun zaken bij ons kunnen regelen. Daarom maken we processen eenvoudiger, zorgen we ervoor dat we online goed toegankelijk zijn en ontwikkelen we relevante en eenvoudige producten.

Build for the Future
We willen inspelen op de snel veranderende behoeftes van klanten. Om onze communicatiediensten klaar te maken voor de toekomst, investeren we veel in ons netwerk en onze IT-systemen. Met behulp van mobiele en vaste technologie stimuleren en faciliteren we innovatie.

A Playful and Connected Brand
We willen onderscheidend zijn in gemak en ‘playfulness’ (speelsheid) en betrokkenheid bij ons merk creëren. Ook willen we onze positie als ‘playful challenger’ uitdragen.

An Improved and Leading Reputation
We willen een leidende positie innemen in de markt en een aantrekkelijke keuze zijn voor (nieuwe) medewerkers, klanten en partners. En een betrouwbare gesprekspartner voor overheid, toezichthouders en andere stakeholders. De belangrijkste zorgen en wensen van onze stakeholders kennen we en we veranderen waar mogelijk. We nemen duidelijke standpunten in over belangrijke onderwerpen en dragen deze proactief uit.

Met onze 5-pijlerstrategie willen we een duurzaam en financieel gezond bedrijf realiseren, oftewel: ‘Getting the numbers’. We willen solide financiële prestaties leveren qua operationele omzet, marge en kasstroom. Dit resulteert in een groeiend marktaandeel en een verbeterde winstgevendheid.

Waardecreatie
Het doel van onze strategie is onze waarde voor alle stakeholders te vermeerderen. De 5 pijlers in onze strategie zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Bij besluitvorming kijken we daarom naar de impact op alle 5 de pijlers.

INFOGR_Waardecreatie_NL
Dit artikel is samengesteld door: Frank van der Heijden
Frank-van-der-Heijden
Reageren