arrow-left

Organisatieprofiel

arrow
Vodafone Nederland

Vodafone Nederland maakt deel uit van Vodafone Group Plc., in omzet één van ‘s werelds grootste mobiele telecommunicatiebedrijven. Vodafone Group Plc. heeft deelnemingen in aandelenkapitalen in 26 landen en 55 partnernetwerken wereldwijd en in vaste breedbandoperaties in 17 markten. Wereldwijd hebben we ruim 100.000 medewerkers. Op het mobiele netwerk hebben we meer dan 446 miljoen klanten en op het vaste breedband 12 miljoen klanten per 31 maart 2015.

De officiële naam van Vodafone Nederland is: Vodafone Libertel B.V. Vodafone Libertel B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap, gevestigd in Maastricht. De aandeelhouder van Vodafone Libertel B.V. is Vodafone International Holdings B.V. Vodafone Libertel B.V. is (indirect) 100% eigendom van het beursgenoteerde fonds Vodafone Group Plc. Vodafone Nederland heeft 5,1 miljoen klanten en 3.838 medewerkers per 31 maart 2015.

> Overzicht financiële resultaten van Vodafone Nederland

Businessmodel
We willen particuliere en zakelijke klanten de beste ervaring bieden met telefonie-, televisie- en datadiensten via een kwalitatief goede netwerkinfrastructuur. Onderstaand model geeft alleen ons commerciële business model weer. Wil je weten hoe wij in bredere zin waarde creëren? Bekijk dan de animatie over onze waardecreatie.

INFOGR_01_Organisatieprofiel_NL

Uniek aan Vodafone

  • Eén van de grootste wereldwijde mobiele telecommunicatiebedrijven.
  • Een sterk, krachtig en bekend (inter)nationaal merk.
  • Bereid tot grote investeringen.
  • Innovatief vermogen (door samenwerking met business partners).
  • Wereldwijd marktleider in Machine-to-Machine(M2M)-oplossingen.
  • 1e provider in Nederland met een mobiele betaaldienst.
  • Werkt samen met universiteiten, zoals de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht en Technische Universiteit Delft.
  • Ondersteunt de ontwikkeling van (sociale) start-ups.

Business model onder druk
Steeds meer mensen en organisaties zijn voor hun functioneren afhankelijk van onze infrastructuur en die van onze concurrenten. Investeren in de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van ons netwerk is daarom cruciaal. Tegelijkertijd staat ons business model onder druk door wet- en regelgeving en toenemende concurrentie van kabelpartijen en ‘Over the Top’ spelers, zoals Google en Facebook. In het hoofdstuk Financiële Prestaties lees je hoe wij hiermee omgaan.

Organisatieontwikkelingen

April 2014

Samenwerking Sizz afgerond
In april rondden we de samenwerking met RTL Ventures voor het merk Sizz af. Vodafone nam het RTL-aandeel in de Sizz-abonnementenbase over. Met ‘How to’-filmpjes en exclusieve RTL-programma’s wilden we een specifieke doelgroep meer vertrouwd maken met smartphones. Dat doel was behaald.

Samenwerking Entone en Divitel
Ook gingen we in april samenwerken met Entone Inc. en Divitel. Entone is wereldwijd leider in Cloud TV en Connected Home oplossingen. Divitel is systeemintegratiepartner voor glasvezel-tv. Door de samenwerking kunnen we via Vodafone Thuis een breed scala geavanceerde televisiediensten aanbieden. Bijvoorbeeld Pauze Live TV (PLTV) en een uitgebreide bibliotheek aan video-on-demand (VOD).

Juni 2014

Insourcing HR-administratie
In 2011 heeft Vodafone de HR-administratie en hieraan gerelateerde werkzaamheden geoutsourcet naar Raet. Hiermee wilden we medewerkers meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden en hun kennis verbreden. Deze doelstellingen werden echter niet behaald. In juni hebben we de mensen en werkzaamheden daarom weer ingesourcet.

Juli 2014

Overname Nexct
Op 10 juli 2014 namen we IT-dienstverlener Nexct over. Hierdoor kunnen we ons geïntegreerde dienstenportfolio verder uitbreiden. Nexct is marktleider in de zakelijke markt voor het implementeren van geïntegreerde communicatieoplossingen op basis van Microsoft Lync.

Feb 2015

Offshoring activiteiten HR-administratie naar Hongarije
In februari brachten we een aantal HR-administratieactiviteiten over naar het Shared Services Centre in Hongarije. Hierdoor zijn er in Nederland 3 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Deze offshoring heeft tot doel te zorgen voor consistentie, kwalitatief betere dienstverlening, vereenvoudiging en standaardisatie van HR-mutaties en kostenbesparingen.

Maart 2015

Ondersteuning tijdens integratie IT-systemen
Van december 2014 tot en met maart 2015 nam Amdocs automatiseringsactiviteiten en handmatig back-officewerk van ons over (28 fte). Hierdoor konden wij ons richten op de integratie van onze IT-systemen. Xerox bood gedurende deze periode extra front-officeondersteuning.

Uitbreiding aantal Zakelijk Specialisten
In maart breidden we ons aantal Zakelijk Specialisten uit. Het doel is om met ons geïntegreerde communicatieportfolio ons marktaandeel in de kleinzakelijke markt (SOHO) te vergroten. Ook willen we de klanttevredenheid verhogen.