Activiteiten & Resultaten - Onze Technologie

‘Build for the Future’

Onze derde strategische pijler betreft de technologie die we bieden. Internet en mobiele telefonie; we kunnen niet meer zonder. Mensen willen 24 uur per dag, 7 dagen per week in contact kunnen staan met familie, vrienden of zakelijke relaties. En altijd toegang hebben tot websites en apps, een alarmnummer kunnen bellen of online geld kunnen overmaken. We moeten er daarom voor zorgen dat ons netwerk betrouwbaar, snel en veilig is. Voor consumenten én bedrijven. Zodat bedrijven met onze technologie ook innovatieve toepassingen kunnen ontwikkelen. Nu en in de toekomst. Aangezien technologie zich heel snel ontwikkelt, spreken wij over ‘Build for the Future’.

Om klaar te kunnen zijn voor de toekomst, hebben we in 2014-2015 onder andere geïnvesteerd in landelijke 4G-dekking, verdere uitrol van 4G+, netwerkvernieuwing, -uitbreiding en -innovatie, ontwikkeling van vast internet en nieuwe producten en diensten voor onze particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast hebben we onze impact op het milieu verminderd. Ook in de komende jaren blijven dit belangrijke aandachtspunten.

Wat zien we om ons heen gebeuren en wat betekent dit voor ons?

Hoge verwachtingen over kwaliteit en stabiliteit netwerk
Mensen verwachten altijd en overal online te kunnen zijn. Alhoewel Nederland een van de beste en snelste mobiele infrastructuur van Europa heeft, is 100% beschikbaarheid (overal en altijd) onhaalbaar. Zelfs met maximale investeringen lukt dit niet. We hebben namelijk altijd te maken met externe factoren die we niet kunnen beheersen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden en de omgeving (onder meer bebouwing).

Desalniettemin moeten we ons netwerk goed beheren, zodat het zo betrouwbaar, stabiel en snel mogelijk is. Niet alleen onze particuliere en zakelijke klanten verwachten dit, ook de Nederlandse overheid. Telecom is een vitale infrastructuur. Als een netwerk niet goed functioneert heeft dit grote gevolgen voor onze economie en maatschappij. Zo is het belangrijk dat het alarmnummer 112 optimaal bereikbaar is. Ook vanuit grens-, plattelands- en natuurgebieden. Als een van de grootste providers van Nederland hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van (mobiele) bereikbaarheid te garanderen. Daarnaast maken sommige mensen in onze samenleving zich ongerust over mobiele telefoons, masten en het mogelijke effect op de gezondheid. Vodafone werkt actief (mee) aan onderzoek en oplossingen.

Voorop lopen in uitrol van technologische ontwikkelingen
Na de veiling van frequentieblokken die snel mobiel internet mogelijk maken, ontstond er in 2013 een technologische wedloop tussen Nederlandse providers om zo snel mogelijk 4G voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken. Vodafone is een A-merk, dus stakeholders verwachten dat wij vooroplopen in de uitrol van 4G en de kwaliteit ervan. Daarom hebben we geïnvesteerd in een zo snel mogelijke uitrol.

Vast-mobiele integratie
We zien dat het gebruik van digitale apparaten en diensten nog steeds explosief toeneemt en de markt steeds meer beweegt naar volledige integratie van vast en mobiel. Dit vraagt van ons dat we ons netwerk blijven uitbouwen, investeren in vast internet en ons aanbod van producten en diensten hierop inrichten.

Slimme technologie levert energiebesparing op
De ICT-industrie is verantwoordelijk voor 2,3% van de totale CO2-uitstoot in de wereld (bron: GeSI, SMARTer 2030, 2015). Het CO2-reductie potentieel van de ICT-industrie is echter veel groter. Machine-to-Machine(M2M)-technologie maakt processen efficiënter, waardoor andere sectoren energie kunnen besparen. Naast energiebesparing in onze eigen operationele activiteiten, willen we daarom onze klanten met M2M-technologie in staat stellen milieuvriendelijker te worden.

Toenemende schaarste van metalen en e-waste
Na veel maatschappelijk debat rond schaarse metalen die onder andere in telefoons worden verwerkt en de herkomst van deze metalen uit conflictgebieden, heeft het Europees Parlement ingestemd met voorstellen, waarbij ondernemingen verplicht moeten bekendmaken waar de mineralen die ze gebruiken vandaan komen. En de nieuwe Europese richtlijn ‘Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (WEEE) verplicht  inzameling van minstens 70% tot 85% van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in het jaar 2019. Deze wetgeving zal impact op onze sector en ons bedrijf hebben.

> Hoe betrekken we onze stakeholders?
> Hoe bepalen we de materiële onderwerpen?

Hoe spelen we in op deze ontwikkelingen?

Om ‘Build for the Future’ te zijn en te blijven, richten we ons op 4 speerpunten, namelijk:

1. Ons netwerk
We willen dat onze klanten altijd en overal gebruik kunnen maken van mobiele en vaste telefonie en internet. We maken ons netwerk daarom continu nog robuuster, betrouwbaarder en sneller. Met ons ‘Fast Forward’ programma zorgen we voor netwerkinnovatie. Hiermee zorgen we ervoor dat het aantal storingen minimaal is en we nu en in de toekomst aan de wensen van de maatschappij kunnen blijven voldoen.

2. Integratie van IT-systemen
Voor het samenvoegen van circa 25 IT-systemen investeren we € 200 miljoen. Servicemedewerkers van Vodafone gebruiken straks één systeem. Hierdoor hebben ze altijd volledig inzicht in wat er eerder besproken is met de klant. Dit nieuwe systeem gaat het hart vormen van hoe we onze diensten ontwikkelen, verkopen, afleveren, ondersteunen en factureren.

3. Nieuwe producten en diensten
Om tegemoet te komen aan de veranderende markt en continuïteit te garanderen, werken we aan de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten voor onze particuliere en zakelijke klanten.

4. Onze impact op het milieu
Om onze producten en diensten te kunnen leveren, gebruiken we elektriciteit en materialen. Onze impact op het milieu willen we echter zo minimaal mogelijk laten zijn. Want ‘Build for the Future’ betekent ook een duurzame visie en aanpak hebben. Daarom focussen we op energie-efficiency en hergebruik of recyclen van (netwerk)materialen en op manieren om klanten te helpen te verduurzamen.

Hoe boeken we voortgang op onze doelen?

TABEL_03_Onze_Technologie_NL
 1. De doelstelling is aangepast. Vorig jaar was de doelstelling migratie van alle klanten.
 2. Dit is de nieuwe KPI
 3. De energie-efficiency wordt berekend door de jaarlijkse productie van Vodafone af te zetten tegen het totale jaarlijkse energieverbruik. De productie van Vodafone wordt uitgedrukt in: het aantal terabytes dat via het mobiele netwerk wordt verstuurd, het aantal actieve mobiele klanten en het aantal mobiele zendmasten.

Wat hebben we gedaan in 2014-2015 en wat was het resultaat?

Landelijke 4G-dekking gerealiseerd
Eind september 2014 realiseerden we landelijke 4G-dekking. Dit is 6 maanden eerder dan oorspronkelijk gepland. Hiermee hebben we onze doelstelling van >95% in 2014-2015 behaald. Ook zijn we vanaf 1 oktober 2014 gestart met de uitbreiding van ons 4G-netwerk met 4G+. Inmiddels is 4G+ beschikbaar in 110 gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Hiermee hebben we de grootste 4G+-voetafdruk in Nederland. Klanten hebben hiermee supersnel mobiel internet en altijd een goede verbinding. Ook op drukke locaties.

Netwerk vernieuwd
Tijdens de uitrol van 4G hebben we in totaal ook 74% van onze 3G-sites vernieuwd en kunnen onze klanten ook gebruik maken van betere 3G-datadiensten. Hiermee hebben we onze doelstelling van 67% vernieuwde 3G-locaties ruim behaald.

Bij de netwerkvernieuwing hebben we aparte 2G- en 3G-apparatuur vervangen door 2G/3G/4G-apparatuur (single RAN). Hierdoor hebben niet alleen minder materialen nodig, maar besparen we ook energie. We kunnen hiermee een theoretische energie-efficiency van 20% behalen.

Hiernaast introduceerden we in 2014 zelfrichtende antennes. Deze kunnen zichzelf activeren op het moment dat er capaciteit nodig is. Als er geen capaciteit nodig is, staan ze uit. De lokale dekking kan dan minder goed zijn. Energiebesparende maatregelen mogen echter geen verminderde prestatie voor onze klanten opleveren. We houden de lokale netwerkprestatie dan ook goed in de gaten.

Ook zoeken we altijd naar het slim en onzichtbaar verwerken van antennes in bijvoorbeeld kerktorens of door antennes te verven in de kleur van de muur waarop ze worden geplaatst. Hierdoor ‘vervuilen’ we het straatbeeld zo min mogelijk.

Tevens zijn we gestart met de bouw van een netwerkcentrale met zeer hoge capaciteit – een SuperSwitch – in Eindhoven. Het nieuwe knooppunt heeft een flexibele capaciteit en kan in geval van calamiteiten volledig overgenomen worden door centrales op andere locaties. Daarmee zal de impact van grote storingen, zoals bij de grote brand in een knooppunt in Rotterdam in 2012, beperkter zijn. De SuperSwitch voldoet aan de hoogste beschikbaarheidseisen van dit moment. De bouw maakt onderdeel uit van het FastForward programma. Hierbij gaat het Vodafone netwerk geleidelijk terug van 12 kleinere netwerkcentrales naar slechts drie grote, zwaar beveiligde netwerkknooppunten die als elkaars back-up fungeren.

Klanten beoordelen netwerkkwaliteit onder an­dere aan de hand van het aantal storingen en de keren dat een telefoongesprek ineens wordt afge­broken. Dit laatste noemen we ‘dropped call rate’. We investeren daarom in het verminderen van het aantal netwerkincidenten en afgebroken gesprekken.

TABEL_04_Onze_Technologie_NL

Netwerk uitgebreid
Om het spraak- en datanetwerk te verbeteren, hebben we ons 2G-mastenpark met bijna 10% en ons 3G-mastenpark met bijna 5% uitgebreid. Bij elkaar hebben we bijna 560 2G en 3G antennes in Nederland bijgebouwd. Dit resulteert vooral in een betere spraakdekking o.a. in grens-, plattelands- en natuurgebieden. In de grensregio’s Drenthe en Overijssel hebben we in 2014-2015 bijvoorbeeld 13 van de in totaal geplande 89 masten bijgebouwd. De rest van de masten volgt in 2015-2016.

Ook voerden we een pilot uit in grensgebieden in Limburg, waarin we bestaande zendmasten hebben geoptimaliseerd. De verbeteringen zijn significant. Het aantal succesvolle gesprekken op het 2G-netwerk verbeterde met 8,5% en op het 3G-netwerk met 15%.

Netwerk geïnnoveerd
Met ons netwerkinnovatieprogramma Fast Forward maken we ons netwerk klaar voor de toekomst. Als onderdeel hiervan hebben we afgelopen jaar 538 ‘small cells’ geïnstalleerd op drukke locaties, zoals bij tram- en bushaltes. Hiermee verhogen we op deze locaties de capaciteit en verbeteren de kwaliteit van mobiel internet. Verkeer over dit netwerk is bijvoorbeeld veiliger dan over wifi. Vodafone heeft de grootste small cell-voetafdruk in Nederland en heel Europa.

Hiernaast hebben we voor al onze klanten op 3G HD voice opgeleverd. Deze techniek verbetert de gesprekskwaliteit, door bijvoorbeeld achtergrondgeluiden te onderdrukken.

Voor 229 grote zakelijke klanten verbeterden we in 2014-2015 ook het bereik in kantoorpanden en andere zakelijke gebouwen met behulp van specifieke inpandige dekkingsoplossingen.

Lees meer over de veiligheid van ons netwerk en onze systemen in het hoofdstuk Governance.

INFOGR_22_Onze-Technologie_NL

In vast netwerk geïnvesteerd
Sinds 2011 biedt Vodafone al tv, vast internet en vaste telefonie (Vodafone Thuis) via het glasvezelnetwerk van KPN. Door televisiediensten ook op het DSL-netwerk (Digital Subscriber Line) te introduceren, hebben we in 2014-2015 landelijke dekking van het volledige pakket aan diensten mogelijk gemaakt. Om onze dienstverlening te verbeteren, hebben we in het afgelopen jaar ook geïnvesteerd in ons eigen glasvezelnetwerk. Inmiddels zijn 1 miljoen huishoudens aangesloten via een (grotendeels) eigen netwerk.

IT-infrastructuur geoptimaliseerd
Om de dienstverlening aan onze klanten nog verder te verbeteren en efficiënter te maken, zijn we sinds 2011 gestart met de integratie en optimalisatie van onze IT-systemen binnen het programma Unify. Denk aan alle klantsystemen, waarmee we onze dienstverlening ondersteunen in onze winkels, online en telefonisch. Het samenvoegen van 25 klantenservicesystemen tot 1, is een complexe operatie, waarbij alle klanten van systeem ‘verhuizen’ (migreren). De verhuizing is een noodzakelijke stap in de verbetering van de (self) servicemogelijkheden voor klanten. Zij krijgen een inzichtelijkere rekening en meer functionaliteiten in My Vodafone, zoals het beheren van meerdere abonnementen met één account.

In 2014-2015 hebben we alle gegevens van 2,3 miljoen consumenten- en kleinzakelijke klanten met een abonnement overgezet in het nieuwe systeem. Volgend jaar zullen we de migratie van al onze klanten afronden.

Meer M2M-oplossingen
Machine-to-Machine (M2M)-communicatie verbindt machines of apparaten op afstand. Hierdoor is informatieoverdracht tussen systemen of apparaten mogelijk. Dit biedt kansen voor kostenbesparingen, hogere efficiency en nieuwe businessmodellen voor bedrijven. In 2014-2015 hebben we meer M2M-oplossingen gerealiseerd. Ons marktaandeel is 54%. Hieronder lichten we een aantal voorbeelden uit:

 • Enexis heeft in 2014-2015 zo’n 20.000 slimme meters uitgerust met M2M-technologie van Vodafone.
 • We hebben een verzekeringspilot opgezet in samenwerking met Achmea. Met toestemming van klanten monitort Achmea met M2M-technologie het rijgedrag van deze klanten. Hierdoor kan Achmea beter, individueel en eerlijker de premie voor autoverzekeringen bepalen. Een klant die beter rijdt met minder schade, wordt beloond met een lagere premie.
 • Ook met ANWB hebben we een samenwerking. Met ANWB Connected Car wordt de auto met internet verbonden via een dongel die gegevens naar de smartphone stuurt. Hiermee krijgt de autobezitter informatie over de technische staat van zijn auto, weet hij altijd waar zijn auto is en krijgt hij terugkoppeling op zijn rijgedrag. Dit helpt de autobezitter veiliger en zuiniger te rijden en kosten te besparen. Verder stelt het ANWB in staat problemen met de auto snel op te lossen of zelfs te voorkomen.
 • Samen met AntTail heeft Vodafone een nieuwe applicatie voor reumamedicatie ontwikkeld. De applicatie maakt het mogelijk te controleren of de reumamedicatie op de juiste temperatuur wordt bewaard. Ook kan worden nagegaan of en wanneer de patiënt de verpakking opent en zijn medicatie inneemt. Dankzij de applicatie nemen de kwaliteit van de behandeling en de therapietrouw met grote sprongen toe. Daarnaast kunnen medicijnen die ongebruikt retour komen en nog van goede kwaliteit zijn, opnieuw worden gebruikt. Hiermee worden vele miljoenen euro’s bespaard. Vodafone levert de draadloze technologie, infrastructuur en expertise.
 • De Amsterdamse fietsenproducent VANMOOF produceert nu een ‘connected’ fiets met een geïntegreerde Machine-to-Machine-sim. Hierdoor is de fiets altijd verbonden met het Vodafone-netwerk over de hele wereld en kunnen eigenaren exact in de gaten houden waar de fiets zich bevindt. Hiermee is diefstal verleden tijd.

Solutions for society

Niet alleen met onze core dienstverlening en organisatorische activiteiten voegen we waarde toe aan de maatschappij. Met onze technologie stimuleren we ook innovaties die een maatschappelijke behoefte vervullen of een oplossing zijn voor een maatschappelijk probleem en daarmee ook economische kansen kunnen bieden.

Mobiles for Good Challenge
Jaarlijks organiseert de Vodafone Foundation de Mobiles for Good Challenge,. Met deze challenge stimuleren we de ontwikkeling van mobiele toepassingen met een sociale impact. De teams met de beste ideeën belonen we met een startkapitaal van 30.000 euro om hun idee ten uitvoering te brengen. Ook nemen de teams deel aan het 4 maanden durende acceleratorprogramma ‘Mobiles for Good Bootcamp’. In sneltreinvaart stomen we de teams klaar om hun idee te verwezelijken en op de markt te brengen.

In 2014-2015 wonnen 6 teams. Zo veroverde het team van Wind Tales menig hart. Hun smartphone-game helpt kinderen met longproblemen hun oefeningen te doen. Discovery Channel wijdde er zelfs een korte documentaire aan. Een andere winnende mobiele toepassing is de TraumaGamePlay. Dit is een game die kan voorkomen dat slachtoffers na een ernstige gebeurtenis een trauma opdoen. Lees meer over Mobiles for Good.

Start-up Bootcamp
Start-up Bootcamp is een wereldwijd netwerk van partners, investeerders en mentors die start-ups helpen op te schalen. Vodafone Nederland is voor 10% aandeelhouder en huisvest de organisatie en de start-ups op de 6e verdieping van het Vodafone-kantoor in Amsterdam. Om start-ups te scouten, organiseren we events waar start-ups hun idee kunnen pitchen.

In 2015 hebben we uit meer dan 300 aanmeldingen 11 start-ups geselecteerd voor Start-up Bootcamp. De 11 uitverkoren start-ups richten zich op verschillende manieren op het slimmer maken van steden, huizen en onze leef- en werkomgeving. Van duurzame en mobiele energie, tot verplaatsbare woningen, educatieve oplossingen en ‘the Internet of Things’. Lees meer over Start-up Bootcamp.

Vodafone Plaza
Veel van onze partners ontwikkelen op basis van onze technologie fantastische producten. Om hen een platform te bieden, zijn we in 2014 Vodafone Plaza gestart: een webwinkel met innovatieve en draadloze producten die verbonden kunnen worden aan een smartphone. Bijvoorbeeld een WakaWaka-oplader en -lamp, een smart camera en een VANMOOF-fiets met geïntegreerd gps-trackingsysteem. Lees meer over Vodafone Plaza.

Mobiele betaaldienst uitgebreid
Dit jaar lanceerden we met International Card Services (ICS) de eerste mobiele creditcard van Nederland voor contactloze betalingen met de smartphone. De door ICS uitgegeven Visa World Card is beschikbaar in de Vodafone Wallet, een virtuele portemonnee in de vorm van een app. Hiermee kunnen klanten snel, makkelijk en veilig betalen met hun mobiele telefoon in winkels en stations. Klanten kunnen in de Vodafone Wallet ook al hun kortingspasjes en klantenkaarten digitaal bewaren, zodat die in de winkel direct vanaf het scherm van de mobiele telefoon kunnen worden gescand.

Milieu-impact verminderd en inzichtelijk gemaakt
In ons milieumanagementprogramma ‘Planet Tomorrow’ werken we aan energiebesparing en inzameling van netwerkmaterialen en mobiele telefoons voor recycling en hergebruik. Dit jaar hebben we ook onze milieu-impact inzichtelijk gemaakt door het berekenen van de maatschappelijk kosten en baten .

Energie-efficiency verbeterd
In 2014-2015 hebben we beter grip gekregen op ons stroomverbruik. Inmiddels hebben we 50% van onze directe aansluitingen voorzien van slimme meters, onze ambitie is dat eind 2016 al onze directe aansluitingen zijn voorzien van een slimme meter. De slimme meters worden gekoppeld aan een Energie Datamanagement Tool, die we gebruiken voor dataverzameling, monitoring, analyse en rapportage waarbij we gericht bijsturen. Ook gebruiken we de slimme meters om het effect van energiezuinige maatregelen te meten. Bijvoorbeeld het verbruik van ons 2G-/3G-netwerk voor en na modernisatie met nieuwere energiezuinigere apparatuur. Daarnaast hebben we in onze energiezuinige kantoren verdere energie-efficiencymaatregelen genomen. Zo hebben we het klimaatbeheersingssysteem opnieuw afgesteld, gaat de verlichting een paar uur eerder automatisch uit en gaan de koffiemachines nu automatisch aan- en uit.

Al met al hebben onze energiebesparende activiteiten ervoor gezorgd dat we onze energie-efficiency verder hebben verbeterd (van 0,92% in 2013-2014 naar 4,19% in 2014-2015). Hiermee hebben we onze doelstelling op dit gebied behaald.

INFOGR_23_Onze-Technologie_NL
INFOGR_24_Onze-Technologie_NL

Meer recycling van netwerkmaterialen
In 2014 hebben we het Vodafone e-wastebeleid geïmplementeerd. Dit No-Waste beleid houdt in dat we alle apparatuur en bekabeling van het netwerk registreren en onze directe leveranciers dit moeten hergebruiken of recyclen. Vodafone heeft in 2014-2015 75% van alle netwerkmaterialen gerecycled. 14% houden we in voorraad voor als we het materiaal eventueel in de toekomst weer nodig hebben en 11% hergebruiken we.

INFOGR_25_Onze-Technologie_NL

Stimuleren van duurzame productie en recycling van telefoons
Ook in 2014-2015 stimuleerde Vodafone recycling en hergebruik van telefoons via onder andere de Inruildeals. Daarnaast zamelden we ook samen met Stichting Opkikker door het hele land mobiele telefoons in. De opbrengst hiervan is voor de stichting. Met al onze acties zamelden we in 2014-2015 in totaal 100.204 telefoons (t.o.v. 88.497 in 2013-2014) in. Vodafone zorgt ervoor dat ingezamelde telefoons worden hergebruikt of gerecycled.

In het Vodafone Conflict Minerals Report 2014 staat hoe wij de herkomst van conflictmineralen in onze producten bepalen en risico’s proberen te verminderen.

Stakeholderdialoog Circulaire Economie
In augustus 2014 organiseerden we samen met VDBO een multi-stakeholderdialoog over de circulaire economie en de rol van Vodafone hierin. Tijdens de dialoog vroegen we de stakeholders naar hun mening over onze proposities, zoals de Inruildeals, over productinnovatie en nieuwe businessmodellen. Naast 28 externe stakeholders uit het bedrijfsleven en van de overheid, universiteiten, consumentorganisaties en ngo’s, namen medewerkers van de afdeling marketing en de Directeur Consumer Business Unit deel aan de dialoog. Onze stakeholders waren positief over onze Inruildeals. Minder positief waren ze over NewPhoneEveryYear (NPEY). Een deel van de stakeholders had moeite het circulaire element hierin te zien. Stakeholders gaven de suggestie onze Eco-score op een positieve manier te combineren met onze Inruildeals. Deze suggestie hebben we opgevolgd (zie hoofdstuk ‘Onze Klanten’).

CO2-voetafdruk verminderd
In maart 2015 hebben we 1 van de 8 dieselgeneratoren, die we gebruiken om antennes in afgelegen gebieden van stroom te voorzien, vervangen voor een waterstofgenerator. Hierdoor stoten we ongeveer 30.000 kilo minder CO2 uit.

INFOGR_26_Onze-Technologie_NL

* Vanaf 1 april 2013 gebruikt Vodafone windenergie geproduceerd in Nederland. Daarom zetten we de CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik in scope 2 vanaf 2013 op nul.

Steun aan Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
We beschermen de gezondheid van onze klanten, medewerkers en het publiek als het gaat om elektromagnetische velden. Onze maatregelen baseren we op alle internationaal beschikbare wetenschappelijke gegevens. Ook werken we actief mee aan internationaal en nationaal wetenschappelijk (onafhankelijk) onderzoek over de mogelijke gevolgen van elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld aan het internationale COSMOS-onderzoek in Nederland uitgevoerd door het IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht (looptijd 30 jaar). We hopen dat dit onderzoek meer inzicht geeft in de mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden en hoe mensen hun telefoon het beste kunnen gebruiken.

Daarnaast hebben we ons met andere providers verenigd in Monet. Van hieruit stemmen we de plaatsing van antennes af met overheden. Samen met Monet gaan we ook in gesprek met gemeenschappen als er onrust is over het plaatsen van masten. Sinds 2002 is er een Antenneconvenant afgesloten met de sector en de overheid. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd voor de plaatsing van vergunningsvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie tot en met 5 meter hoog.

Vanaf 2015 steunen we als sector het Kennisplatform EMV (Elektromagnetische Velden en Gezondheid). Dit is een onafhankelijk informatiecentrum waarin het RIVM, TNO, KEMA, de GGD’s, het Agentschap Telecom en ZonMw hun kennis op het gebied van elektromagnetische velden bundelen. Het doel is wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken. Meer informatie over ons wereldwijde beleid en steun aan wetenschappelijk onderzoek is te vinden op onze website.

Hoe hebben we onze activiteiten kunnen realiseren?

 • Investering in het netwerk
 • Inkoop groene energie
 • Samenwerkingen met stakeholders, zoals leveranciers

Hoe kijken we terug op onze resultaten?

Door de snelle uitrol van 4G profiteren onze klanten van een sterk verbeterde internetsnelheid. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een belangrijke toegevoegde waarde leveren aan de manier waarop ze verbonden zijn met de wereld. Met de 4G+-dekking die we in 2014-2015 realiseerden, heeft Vodafone de grootste 4G+-voetafdruk in Nederland. Ook hebben we de grootste smart cell-voetafdruk in Nederland en heel Europa. Hiernaast zijn we nog steeds gecommitteerd ook ons 2G- en 3G-netwerk te vernieuwen en uit te breiden.

Ook op het feit dat we landelijke dekking van triple play hebben gerealiseerd, kijken we met tevredenheid terug.

De integratie van onze IT-systemen is een enorme operatie. We hebben eventuele overlast hiervan voor onze klanten zoveel mogelijk proberen te beperken. Helaas is de migratie van 2,3 miljoen klanten naar het nieuwe IT-systemen niet altijd goed gegaan. We hebben problemen gelukkig wel snel kunnen oplossen, zodat de overlast beperkt bleef en van korte duur was.

Door de snelle uitrol van 4G profiteren onze klanten van een sterk verbeterde internetsnelheid

Op milieugebied presteert Vodafone Nederland goed. Binnen Vodafone Group heeft Vodafone Nederland relatief de kleinste C02-voetafdruk. En in 2014-2015 hebben we onze energie-efficiency verder verbeterd.

Dilemma
Als het gaat om energiebesparing, kan elke beslissing een potentieel dilemma zijn. Maatregelen om energie te besparen kunnen invloed hebben op de beleving die klanten van onze producten en diensten hebben. Dit speelde bijvoorbeeld bij de zelfrichtende antennes. Hierbij hebben we besloten om de zelfrichtende antennes toch te plaatsen en de netwerkprestaties goed te monitoren en in te grijpen wanneer nodig.

Wat is het effect op onze omgeving?

Met onze activiteiten realiseren we verschillende effecten:

 • Door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers vergroten we het intellectueel kapitaal in Nederland, ook op het gebied van netwerktechnologie.
 • Door een kwalitatieve, stabiele en veilige infrastructuur zijn onze klanten altijd en overal bereikbaar, kunnen ze te allen tijde een alarmnummer bellen en hebben ze altijd en overal toegang tot informatie en entertainment. Dit levert gemak, vrijheid, kennis en tijdsbesparing op en een bijdrage aan de veiligheid en gezondheid in ons land.
 • Onze kwalitatief hoogstaande telecominfrastructuur maakt Nederland een aantrekkelijke plek voor start-ups, die innovatie en werkgelegenheid brengen.
 • Voor onze zakelijke klanten levert een kwalitatieve, stabiele en veilige infrastructuur efficiency in capaciteit, kosten, mobiliteit en CO2-uitstoot op en meer productiviteit en veiligheid. Op basis van onze infrastructuur kunnen bedrijven ook nieuwe toepassingen ontwikkelen, die voor nog meer efficiency en verduurzaming zorgen. Denk aan geïntegreerde communicatiestromen of ‘slimme’ energiemeters. Dit leidt tot meer welvaart tegen minder kosten en minder vervuiling. Zie ook het rapport ‘Nederland ICT’.
 • We verminderen CO2-uitstoot van onze eigen productie en die van anderen die onze technologie inzetten en we produceren minder afval door recycling en hergebruik. Zie Maatschappelijke kosten en baten van onze impact op het milieu hieronder.
 • Regional roaming maakt dat de samenleving beter beschermd is in het geval van een grote netwerkstoring. Door onze samenwerkingsovereenkomst met andere providers en de overheid regelen we dat we elkaars dienstverlening gedeeltelijk overnemen als een netwerk uitvalt.

Een kwalitatieve, stabiele en veilige infrastructuur levert efficiency in capaciteit, kosten, mobiliteit en CO2-uitstoot en meer productiviteit en veiligheid op

Maatschappelijke kosten en baten van onze impact op het milieu
Wij geloven dat de producten die we aanbieden een positieve impact hebben op de maatschappij, het milieu én de economie. Wij proberen een zo groot mogelijke positieve impact te hebben op al deze 3 gebieden en tegelijkertijd onze negatieve milieu-impact te verkleinen. Om inzicht te krijgen in hoe Vodafone dat het beste kan doen, zijn we dit jaar gestart met het berekenen van onze milieu-impact via een milieu winst/verliesrekening (Environmental Profit & Loss account (EP&L). Wij vinden transparantie belangrijk. Daarom publiceren wij het gehele proces van hoe wij tot deze winst- en verliesrekening zijn gekomen online.

“Het opstellen van een winst en verliesrekening voor milieuzaken waar de business van Vodafone op van invloed is, is een prima initiatief. Het zal het mogelijk maken om de onderling gerelateerde milieubelangen van bedrijf en maatschappij beter te leren doorgronden en als bedrijf een daadwerkelijke maatschappelijke kosten en baten afweging te maken. Toekomstige business processen en investeringen kunnen daardoor worden gestimuleerd in de richting van het creëren van werkelijke gedeelde waarde, zowel voor Vodafone als de maatschappij als geheel.” Karel Zeldenrust, Directie Duurzaamheid, ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De scope van onze milieu winst/verliesrekening hebben we in samenspraak met onze stakeholders bepaald. De volgende milieuthema’s nemen we mee in onze analyse:

TABEL_04-2_Onze_Technologie_NL

Van zowel ons netwerk als onze producten nemen we de gehele waardenketen, inclusief transport, in de impactanalyse mee. Voor de gebouwen die we huren, hebben we gekozen alleen het verbruik mee te nemen.

Het resultaat
Het resultaat kan in drie delen worden opgeknipt:

 1. De negatieve impact van de eigen operaties (werknemers, het draaien van het netwerk, en het gebruik van kantoren en winkels): ≈1,9 miljoen euro.
 2. De negatieve impact van de waardenketen van het netwerk en de producten, exclusief de eigen operaties: ≈19,7 miljoen euro.
 3. De positieve impact die Vodafone-producten op andere bedrijven hebben, waardoor deze minder CO2 uitstoten: ≈37,3 miljoen euro.
TABEL_04-3_Onze_Technologie_NL

De volledige resultaten en methode, inclusief de door ons onderkende onzekerheden en gedane aannames, lees je hier.

Deze resultaten laten zien dat Vodafone een zeer beperkte negatieve impact op het milieu heeft. Slechts 9% van de milieudruk wordt veroorzaakt door directe Vodafone activiteiten. Aan de ene kant is de Vodafone-operatie relatief ‘groen’. Aan de andere kant heeft met name de productie van mobiele telefoons een relatief grote negatieve impact.

Andere bedrijven kunnen een relatief grote milieuwinst boeken door Vodafone-producten in te zetten en hierdoor CO2-emissie vermijden. De grote CO2-besparingen liggen op het gebied van Het Nieuwe Werken. Door bijvoorbeeld thuis te gaan werken, wordt er minder gereisd. Hierdoor wordt zoveel CO2-uitstoot bespaard dat de extra CO2 die thuis wordt uitgestoten doordat bijvoorbeeld een verwarming thuis minder efficiënt is dan op kantoor, ruimschoots wordt overtroffen door de CO2-besparing.  Ook ‘track en trace’ oplossingen voor met name vrachtverkeer zorgt voor CO2-reductie bij onze klanten. Hierbij zijn onze M2M-diensten van cruciaal belang geworden.

Zowel voor de negatieve als de positieve milieu-impact geldt dat CO2-uitstoot de grootste impact heeft.

Op het gebied van milieu zijn met name onze producten en diensten voor onze klanten onze grootste kracht. Zoals ook besproken in de stakeholderdialoog gaan we ons dan ook met name richten op het ondersteunen van onze klanten bij het verminderen van hun CO2-uitstoot met behulp van onze producten en diensten.

Wat willen we bereiken in de komende jaren?

Ook in de komende jaren werken we aan een toekomstbestendig netwerk. Zo willen we ons 4G- en 4G+-netwerk nog verder uitbouwen om een nog dichtere dekking te realiseren. Dit levert ook een nog betere dekking op in grens-, plattelands- en natuurgebieden. Ook willen we onze smart cell-voetafdruk in Nederland vergroten. Door de verdere uitrol van 4G zal ons energieverbruik stijgen. Door oude apparatuur te vervangen door 2/3/4G-appartuur (single RAN), besparen we echter zoveel mogelijk energie en verminderen we onze impact op het milieu zo veel mogelijk.

Een ander focuspunt om ook in de toekomst ‘Build for the Future’ te zijn, is de verdere vermindering van onze datacenters. Dit is efficiënter, veiliger, energiezuiniger en verkleint de kans op storingen en de impact hiervan. Het milieuvoordeel dat wij onze zakelijke klanten bieden met onze technologie overstijgt onze eigen milieuvoetafdruk echter ruim. Daarom zullen we onze doelstelling voor CO2-uitstoot wijzigen. In 2015-2016 willen we onze klanten 25 keer meer CO2 laten besparen met onze producten en diensten, dan wij met onze operaties uitstoten.

Daarnaast blijft het realiseren van ons nieuwe IT-infrastructuur een groot aandachtspunt. Al onze klantgroepen en al onze kanalen (winkels, telesales, indirecte dealers, online shop) willen we integreren in ons nieuwe Unify platform.

Dit artikel is samengesteld door: Carla Massini, Eelco Ploum, Martin de Jong en Zhanghua Luo
Build-for-the-Future
Reageren