Kerncijfers

Een overzicht van onze belangrijkste resultaten op basis van onze 5 strategische pijlers

Wat hebben we bereikt in 2014-2015? In onderstaand overzicht staan onze belangrijkste resultaten, ingedeeld op basis van onze 5 strategische pijlers. Hier lees je over de langetermijnambities binnen deze pijlers en per pijler laten we zien met welke strategische programma’s we deze ambities willen bereiken. Hoe we onze voortgang meten (KPI’s), wat onze kortetermijndoelstellingen zijn en ons resultaat. Ook laten we zien wat onze (mogelijke) sociaaleconomische en milieu-impact is. In ‘Getting the numbers’ lees je over onze financiële resultaten.

A Great Place to Work

TABEL_01_Key-Results_NL

Maatschappelijke impact

 • Door werk te bieden aan 3.838 medewerkers, uitzendkrachten en contractors en samen te werken met honderden leveranciers en business partners, dragen we bij aan de directe en indirecte werkgelegenheid en zijn we een grote werkgever in Nederland.
 • Door meer aandacht voor diversiteit en een wereldwijd ‘Family Friendly’verlof dragen we bij arbeidsparticipatie.
 • Door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers (€ 1.456 miljoen aan trainingen) vergroten we het intellectueel kapitaal, met name in specifieke kennis op het gebied van technologie en klantenservice.
 • Door ontwikkeling van onze medewerkers, aandacht voor werkmotivatie en het nieuwe werken, dragen we bij aan het welzijn van medewerkers.
 • Door (afstudeer)stages (54) en traineeplekken (18) te bieden en door betrokken te zijn bij programma’s van diverse universiteiten, dragen we bij aan de kwaliteit van onderwijs en doorstroming naar de arbeidsmarkt.
 • Door de inzet van vrijwilligers (1.008 uur), donaties aan goede doelen (bijna € 884.000) en door een team stand-by  te hebben staan die een  mobiel netwerk op kan zetten in een rampgebied of vluchtelingenkamp, steunen we via de Vodafone Foundation mensen die het moeilijk hebben.
 • Voor de regio Maastricht is m.n. de klantenservicesector – waar wij een onderdeel van zijn en actief bijdragen aan kennisuitwisseling – van belang voor de lokale economie.

The Easiest Place to do Business

TABEL_02_Key-Results_NL

Maatschappelijke impact

 • Met onze producten en diensten stellen we klanten in staat om altijd en overal connectiviteit, toegang tot informatie en entertainment te hebben. Dit levert meer gemak, vrijheid, kennis en tijdsbesparing op en een bijdrage aan de veiligheid en gezondheid in ons land.
 • Voor bedrijven levert onze kwalitatieve, stabiele en veilige infrastructuur meer efficiency in capaciteit, minder kosten, en meer productiviteit en veiligheid op.
 • Door betere voorlichting aan klanten en verbeterde hulpmiddelen om kosten onder controle te houden, dragen we bij aan een lagere schuldenlast in de samenleving.

Build for the Future

TABEL_03_Key-Results_NL

Maatschappelijke impact

 • Zonder mobiele en vaste netwerken kan de Nederlandse economie niet draaien. Voor een derde van de Nederlandse bevolking maken wij connectiviteit mogelijk.
 • Onze kwalitatief hoogstaande telecominfrastructuur maakt Nederland een aantrekkelijke plek voor start-ups die innovatie en werkgelegenheid brengen.
 • Door het plaatsen van 560 antennes in grens-, plattelands- en natuurgebieden  en een pilot in grensgebieden in Limburg voor optimalisatie van bestaande zendmasten dragen we bij aan betere bereikbaarheid in afgelegen gebieden en grensregio’s. Dit draagt bij aan de gezondheid en veiligheid in Nederland.
 • We stimuleren innovatie door het steunen van start-ups via Mobiles for Good (6) en via Start up Bootcamp (11).
 • Op basis van onze technologie, zoals M2M, kunnen bedrijven voor meer efficiency en verduurzaming zorgen. Dit leidt tot meer welvaart, tegen minder kosten en vervuiling.
 • Mobiele technologische toepassingen zoals M2M leveren CO2 besparing op en verbetering van de efficiency en kwaliteit van de gezondheidszorg.
 • De totale maatschappelijke kosten van de milieu impact van onze eigen operaties bedragen ≈1,9 miljoen euro en inclusief de impact van onze leveranciers ruim ≈21 miljoen euro.
 • De maatschappelijke baten van de milieu impact van onze M2M toepassingen en Het Nieuwe Werken, bedragen ruim ≈37 miljoen euro.
 • Minder afval door het inzamelen van 100.204 telefoons.
 • Minder CO2-uitstoot van onze eigen productie. Onze CO2-uitstoot is in 2014 met 14% gedaald ten opzichte van 2013.

A Playful and Connected Brand

TABEL_04_Key-Results_NL

Maatschappelijke impact

 • Met #Firsts maakte de dove 19-jarige Vera van Dijk voor het eerst een concert mee in Paradiso, kreeg modeontwerpster Liselore Frowijn de kans om haar eerste eigen collectie te showen op Amsterdam Fashion Week, gaf YouTube-zangeres Safa Liron haar eerste live-concert en vlogen oma’s An en Ria voor het eerst in een vliegtuig.
 • 5 Firestarter documentaires op Discovery Channel en 9 workshops over hoe mobiele technologie ons leven verandert.

An Improved and Leading Reputation

TABEL_05_Key-Results_NL

Maatschapelijke impact

 • Met Vodafone Thuis laten we  zien dat we serieuze ambities hebben op de vaste telecommarkt. Een beter concurrentiespeelveld  leidt tot meer innovatie en meer keuze.
 • De ‘Boefproof’-campagne in samenwerking met het ministerie van V&J over hoe een gestolen of kwijtgeraakt toestel op afstand kan worden vergrendeld moet leiden tot minder smartphonediefstal.
 • Met de Fietsmodus app en campagne in samenwerking met het ministerie van I&M om veiliger gebruik van social media in het verkeer te stimuleren onder schoolgaande jongeren dragen we bij aan meer veiligheid in het verkeer.
 • Regional Roaming zorgt ervoor dat de samenleving beter beschermd is in het geval van grote netwerkstoringen. Door onze samenwerkingsovereenkomst met andere providers en de overheid regelen we dat we elkaars dienstverlening gedeeltelijk overnemen als een netwerk uitvalt.

Getting the numbers

TABEL_06_Key-Results_NL

Maatschappelijke impact
We dragen directe en indirect bij aan de economische groei van Nederland door:

 • Personeelsvergoedingen: 197 miljoen euro*
 • Investeringen in netwerk en IT: 384 miljoen euro*
 • Belastingen: 65 miljoen euro loonbelasting, 215 miljoen euro BTW**
 • Bestedingen aan Nederlandse leveranciers: 420 miljoen euro

*Op het moment van publicatie van dit verslag was de audit van de financiële cijfers nog niet afgerond.

**Nog niet alle belastinggegevens voor 2014/2015 zijn bekend.  In 2013/2014 betaalden we in totaal zo’n 111,5 miljoen euro aan directe belastingen aan de Nederlandse overheid. Lees meer over onze transparantie rond belastingen in het ‘Transparency Report’.