Raad van Commissarissen over 2014-2015

‘Een rustig jaar voor ons is positief voor Vodafone Nederland’

Dit jaar brengt de Raad van Commissarissen (RvC) van Vodafone Nederland voor het eerst verslag uit via een interview. Ondanks deze nieuwe ervaring, neemt voorzitter Erik de Rijk ontspannen en met goede zin plaats voor het gesprek. Rustig en positief zijn ook woorden die 2014-2015 voor hem beschrijven. De Rijk blikt terug en vooruit.

Je typeert het afgelopen jaar als rustig. Kun je dat toelichten?

‘Alhoewel Vodafone Nederland veel heeft gedaan en bereikt het afgelopen jaar, was het voor de RvC een relatief rustig jaar. Naast de reguliere onderwerpen waar we ons als RvC mee bezighouden, was er slechts 1 speciaal onderwerp dat onze aandacht vroeg. Dit betrof de acquisitie van Nexct.’

Wat zijn de reguliere onderwerpen waar de RvC zich mee bezighoudt?

‘We houden toezicht op hoe Vodafone Nederland in grote lijnen functioneert. Dit gaat om hoe het bedrijf overall presteert, wat de performance is in de verschillende marktsegmenten en wat de plannen zijn. Ook kijken we naar investeringen, bijvoorbeeld in het netwerk, en wat die investeringen opleveren. Over al deze onderwerpen adviseren we de directie. En soms zijn er specifieke materiele onderwerpen die onze aandacht vragen, zoals grote outsourcingsprojecten en reorganisaties of een belangrijke acquisitie.’

Het specifieke materiele onderwerp dit jaar was dus de acquisitie van Nexct. Hoe keek de RvC hier tegenaan?

‘Nexct zien we als aanwinst voor Vodafone Nederland. De acquisitie draagt bij aan het realiseren van onze strategie en ambitie om geïntegreerde communicatiediensten aan te bieden. We hebben dan ook positief over de acquisitie geadviseerd.’

Zijn er nog vraagstukken geweest in het afgelopen jaar, waarover de RvC negatief advies heeft uitgebracht?

‘Nee. Dat is ook nog nooit voorgekomen. We zijn altijd in een vroeg stadium bij ontwikkelingen betrokken en kunnen hierdoor gedurende het gehele traject onze visie en mening geven. De directie kan dan eventueel bijsturen.’

Hoe beoordeel je het contact met de directie in het algemeen?

‘Het contact verloopt heel prettig. We hebben altijd constructieve gesprekken, worden goed op de hoogte gehouden en werken goed samen. Onze relatie is open en eerlijk. Het management presenteert de zaken zoals ze zijn, met de positieve aspecten én de punten van aandacht. Dit maakt dat we op open en eerlijke manier met elkaar over onderwerpen in gesprek kunnen gaan en beslissingen kunnen nemen. Anders zou het naar mijn idee ook niet werken. Als RvC en directie streven we uiteindelijk ook hetzelfde doel na. Dit gezamenlijke doel kunnen we alleen bereiken als we goed en open met elkaar communiceren.’

Hoe zou je dat gezamenlijke doel omschrijven?

‘De ontwikkeling van Vodafone Nederland. Hierbij houden we zo goed mogelijk rekening met alle betrokken stakeholders. Vodafone Group als aandeelhouder, onze medewerkers, onze klanten, autoriteiten, et cetera. We moeten een zo goed mogelijke balans vinden tussen alle belangen – die soms tegengesteld zijn of lijken – en waarde voor onze stakeholders en de maatschappij creëren. In dit kader vind ik dit rapport ook zo nuttig. Het laat zien waar we allemaal mee bezig zijn en wat we doen. We willen graag transparant zijn en alle kanten van een onderwerp belichten, in plaats van slechts één aspect uitlichten. Onze stakeholders waarderen dit.’

Heeft de RvC ook proactief advies gegeven over onderwerpen die niet op de agenda stonden?

‘Nee, ook in dat opzicht was het een rustig jaar. In de afgelopen jaren is dat wel voorgekomen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de brand in Rotterdam in 2012 hebben we proactief het onderwerp netwerkkwaliteit op de agenda gezet. Ook in de maanden na de brand bereikten ons toen berichten dat klanten last hadden van slecht bereik. Onze zorgen hierover bespreken we dan met de directie. De kwaliteit van het netwerk is immers het belangrijkste meetpunt voor klanten. In het begintijdperk van de mobiele telefoon was dit nog niet vanzelfsprekend, maar nu verwachten mensen altijd en overal bereik te hebben.’

Hoe beoordeelt de RvC het functioneren van Vodafone Nederland in het afgelopen jaar?

‘Dat wij het in het afgelopen jaar niet heel druk hebben gehad, is eigenlijk heel positief. Dat betekent dat Vodafone Nederland stabiel is. Net als andere Nederlandse bedrijven, zagen we de tekenen van economisch herstel. De daling in omzet is gestopt en we constateren een lichte stijging. Binnen alle pijlers van de strategie heeft Vodafone Nederland mooie stappen gemaakt. Het beleid wordt goed uitgevoerd en heeft resultaat. Dit draagt bij aan de positieve trend. Het management heeft de zaak dus goed op de rails en onder controle. We zijn tevreden over wat er is gedaan en bereikt.’

Binnen Vodafone beschikken we over een uitstekende pool van mensen waar we uit kunnen putten. De directie van Vodafone Nederland is niet de minste.

Een groot deel van het jaar bestond de RvC uit 2 leden, in plaats uit 3. Heeft de RvC of Vodafone Nederland hier nog last van ondervonden?

‘Inderdaad heeft Liliana Solomon Vodafone en hiermee de RvC van Vodafone Nederland per 31 december 2013 verlaten. We hebben direct uitgekeken naar een opvolger. Deze hadden we snel op het oog, maar vanwege drukte van alle betrokken personen duurt het langer dan gepland en gehoopt om dit nieuwe lid officieel in functie te benoemen. Ondanks dat we input van Liliana hebben moeten missen, zijn we er echter van overtuigd dat we goed hebben gefunctioneerd. Wat dat betreft kwam het voor de RvC ook niet ongelegen dat er weinig grote dingen hebben gespeeld.’

Als het gaat om de samenstelling van de RvC, waarnaar kijken de RvC en de aandeelhouders die RvC-leden benoemen?

‘Qua samenstelling proberen we zo divers mogelijke expertise in huis te hebben en diversiteit qua regio’s en culturen in die regio’s. Hierdoor kunnen we een breed perspectief bieden. Voor opvolging plukken we de vruchten van het feit dat RvC-lid Ronald Schellekens ook Vodafone Group HR Directeur is. Hij weet precies wat nodig is en waar we geschikte personen binnen Vodafone Group kunnen vinden. Zowel voor de RvC als de directie van Vodafone Nederland.’

Is de RvC nauw betrokken bij wisselingen in directie?

‘Ja, ook als het gaat om wisselingen in directie zijn we betrokken. Door de specifieke kennis binnen de RvC zijn we hierbij in het voortraject al betrokken, meer dan gebruikelijk voor een B.V. We beschikken binnen Vodafone over een uitstekende pool van mensen waar we uit kunnen putten. De directie die we hier in Nederland hebben, is niet de minste.’

Hoe kijkt de RvC naar het nieuwe jaar 2015-2016?

‘We hopen en gaan ervan uit dat Vodafone Nederland doorgaat met het succesvol implementeren van de strategie en dat de stijgende lijn zich voortzet. En als RvC leveren we daar met onze kennis en expertise graag weer een bijdrage aan. 2015-2016 zien we dus positief tegemoet. We zijn vol vertrouwen als het gaat om directie, management en medewerkers.’

Dit interview is tot stand gekomen in samenwerking met Erik de Rijk
Erik-de-Rijk
Reageren