De wereld om ons heen

Kansen en uitdagingen in de wereld om ons heen

Wat er gebeurt in de wereld om ons heen heeft invloed op onze organisatie. En andersom hebben wij ook weer invloed op de wereld om ons heen. Dit biedt kansen en uitdagingen. We houden goed in de gaten wat de belangrijke trends en marktontwikkelingen zijn. En door te luisteren naar de wensen en verwachtingen van al onze stakeholders en deze te begrijpen, kunnen we daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden en bouwen aan een duurzame business. In onderstaand schema geven we een beknopt schematisch overzicht van onze belangrijkste stakeholders, de voor hen relevante materiële thema’s, de risico’s en kansen hiervan, hoe we hier in onze strategie op inspelen en welke doelen we onszelf stellen. In de hoofdstukken over de strategische pijlers in dit verslag gaan we hier dieper op in.

> Hoe betrekken we onze stakeholders?
> Hoe bepalen we de materiële onderwerpen?

TABEL_07_De-wereld-om-ons-heen_NL

* Voor deze risicofactoren hebben we kwantitatieve indicatoren geformuleerd om ze te volgen in de tijd. Zie hiervoor de hoofdstukken over de strategische pijlers. Voor de belangrijkste operationele risico’s zie het hoofdstuk Governance.

Dit artikel is samengesteld door: Joost Galema, Michiel Prinsen Geerligs en Floor Klein
Joost-Galema-Michiel-Prinsen-Geerlings
Reageren