arrow-left

Begrippenlijst

arrow

2G
De 2e generatie van mobiele telecommunicatiestandaarden, ook wel bekend als GSM. Zie definitie GSM.

3G
De 3e generatie van mobiel telecommunicatiestandaarden, ook wel bekend als UMTS. Zie definitie UMTS.

4G
De 4e generatie van mobiele telecommunicatiestandaarden. Zie definitie LTE.

800, 900, 1800 en 2100 MHz banden
Het radiofrequentiespectrum is opgedeeld in frequentiebanden. Voor veel frequentiebanden is bepaald welke technologie er in gebruikt moet worden. De 800, 900, 1800 en 2100 MHz banden worden gebruikt voor mobiele telefonie en mobiel internet.

App/applicatie
Softwareprogramma’s voor de mobiele telefoon en tablets.

Cloud en hosting
Een cloud dienst is het op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software of gegevens via het internet. Hosting is het aanbieden van webruimte en -diensten.

Cloud TV
Cloud TV stelt tv-aanbieders in staat om tv als een applicatie aan te bieden, zoals next-generation guides, interactieve tv-reclame en volledige online video-ervaringen voor bestaande en nieuwe apparaten (waaronder op internet aangesloten televisies en spelcomputers).

CO2-voetafdruk
De CO2-voetafdruk is een jaarlijkse berekening die inzichtelijk maakt hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot en welke bedrijfsactiviteiten welke hoeveelheid veroorzaken. Hiermee  is eenvoudig te zien waar CO2-uitstoot gereduceerd kan worden.

Connected Home
Connected Home zijn oplossingen binnenshuis, waarbij alledaagse objecten zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.

Convergence / converged provider
Combinatie van vast, mobiel en tv.

Customer Effort Score / CES
Hiermee meten we de mate waarin de klant zelf moeite heeft moeten doen om bijvoorbeeld een vraag of probleem opgelost te krijgen via onze klantenservice of de moeite die de klant zelf heeft moeten doen om een de bestelling te plaatsen in onze online winkel. CES wordt gemeten op een 5-puntsschaal, waarbij 1 staat voor weinig moeite en 5 voor veel moeite. Het % betreft de respondenten die een 1 of 2 scoren op de 5-puntsschaal.

Dataverbruik/diensten
Dataruimte die het kost om gegevens, zoals foto’s en e-mails, op te slaan, aangegeven in megabyte (MB) of gigabyte (GB). Datadiensten maken gebruik van mobiel internet.

Dropped call rate
Geeft het aantal telefoongesprekken weer die om technische redenen voortijdig worden afgebroken.

DSL
DSL (Digital Subscriber Line) is digitale datacommunicatietechniek die een relatief hoge datasnelheid mogelijk maakt over een ‘twisted pair’-koperdraadverbinding.

E-P&L
E-P&L (Environmental Profit and Loss Account) is een monetaire waardering van de milieu-impact van een bedrijf, gebaseerd op de gehele of een deel van de waardeketen.

E-waste
Elektronisch afval dat bestaat uit defecte, verouderde of onverkochte elektrische en elektronische toestellen.

Eco-score
Duurzaamheidslabel voor telefoons, gevalideerd door KPMG. De Eco-score biedt transparantie in de keten en is gebaseerd op drie categorieën: bedrijfswaarden en -principes, de levenscyclusanalyse en duurzaam ontwerp.

Employee Engagement Index / EEI
Bestaat uit 3 onderdelen: de betrokkenheid bij het bedrijf, de bereidheid om voor het bedrijf te blijven werken en de wil om een stap extra te willen zetten voor het bedrijf. De index wordt berekend aan de hand van de gemiddelde score van 7 vragen (zowel positieve als negatieve antwoorden worden meegenomen) en heeft een maximumscore van 100.

Employee Net Promotor Score / ENPS
Hiermee kan gemeten worden in hoeverre medewerkers hun bedrijf aanbevelen aan derden. De Employee Net Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs) en 0 t/m 6 Detractors (medewerkers die het bedrijf niet of negatief aanbevelen). De Employee Net Promotor Score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken.

Fast Forward
Met ons netwerkinnovatieprogramma ‘Fast Forward’, maken we ons netwerk klaar voor de toekomst . We innoveren in ons netwerk, onder andere met de landelijke uitrol van 4G, het ontwikkelen  van vaste diensten (internet, televisie, vaste telefonie), de uitrol van 4G+ en de inzet van small cells om de netwerkcapaciteit op drukke locaties te vergroten.

Geïntegreerde vaste en mobiele oplossingen
Zie definitie Unified Communication.

GeSI
Global e-Sustainability Initiative is een internationaal samenwerkingsverband van ICT-bedrijven en NGO’s. Het doel is te identificeren hoe innovatieve technologie kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Glasvezel-tv
Tv-signaal dat door glasvezelaanbieders via internet wordt verstuurd.

GSM
Global System for Mobile Communications is een standaard voor mobiele communicatie.

Insourcing
Intern ontwikkelen van goederen en diensten die tot die tijd door een externe leverancier werden ontwikkeld.

Interconnect(ie)
Interconnectie maakt het mogelijk voor klanten van 2 verschillende telecomaanbieders om met elkaar te communiceren. Het is de koppeling van een telecomaanbieder aan de infrastructurele voorzieningen van een andere aanbieder.

Interactieve televisie
Televisietechniek waarbij interactie mogelijk is tussen de kijkers en de informatie die ze krijgen op het scherm via de digitale decoder.

‘Internet of things’
Ontwikkeling waarbij alledaagse objecten zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.

KPI
Een KPI (Kritieke Prestatie Indicator) is een variabele om de prestatie van een onderneming te analyseren.

LTE (voor 4G)
Met LTE (Long Term Evolution) is het mogelijk om data in hogere capaciteit en met hoge snelheid over het netwerk te transporteren.

Machine-to-machine (M2M)
Machine-to-Machine (M2M)communicatie (of telemetrie) verbindt machines of apparaten op afstand en wisselt informatie tussen deze machines of apparaten uit, zonder menselijke tussenkomst. Een apparaat (bijvoorbeeld een sensor) is verbonden met een simkaart. Als het apparaat een gebeurtenis waarneemt, stuurt de simkaart de informatie hierover door naar een centrale server.

Microsoft Lync
Een communicatieproduct van Microsoft, bedoeld voor de zakelijke markt. Het wordt gebruikt om een verbinding te maken met de instant-messaging-clients Microsoft Lync en Windows Messenger.

MVNO
Een MVNO (Mobile Virtual Network Operator) is een bedrijf dat niet over een licentie beschikt, maar onder eigen merknaam mobiele telefonie verkoopt over het netwerk van een andere telecomaanbieder.

Netwerk
Een mobiel telecomnetwerk bestaat uit basisstations, ook wel masten of antennes genoemd, die in verbinding staan met een centrale.

Net Promotor Score / NPS
De Net Promotor Score geeft een indicatie van de waardering van de dienstverlening en wordt bepaald door klanten te vragen in hoeverre zij Vodafone aanbevelen aan derden. De Net Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6 Detractors (klanten die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De Net Promotor Score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken.

Offshoring
Verhuizing van een bedrijfsproces van een land naar een ander land. Vaak gaat het om een operationeel proces, zoals productie of ondersteunende processen als boekhouding.

Outsourcing
Uitbesteding van werkzaamheden.

Pauze Live TV (PLTV)
Pauze Live TV is een functie waarmee iemand een televisieprogramma kan pauzeren. Het programma kan vervolgens op een later moment teruggekeken worden.

(Single) RAN
RAN (Radio Access Network) verwijst naar een onderdeel van een mobiel telecommunicatiesysteem. Het bevindt zich tussen een mobiel apparaat (zoals een mobiele telefoon of computer) voor verbindingen naar het kernnetwerk, het centrale punt binnen een telecommunicatienetwerk.

Regional roaming
Bij regional of nationale roaming nemen telecombedrijven elkaars verbinding over bij storingen. In 2012 hebben de Nederlandse mobiele telecombedrijven overeenstemming bereikt over het gebruiken van elkaars mobiele netwerken tijdens storingen.

RepTrak
The RepTrak™ Framework van het Reputation Institute vergelijkt bedrijven op reputatie. Het meet de stakeholderperceptie van bedrijven, door de relatie tussen de emotionele connectie van een stakeholder met de perceptie van 7 rationele dimensies te meten: 1) Producten/Diensten, 2) Innovatie, 3) Werkplek, 4) Citizenship, 5) Governance, 6) Leider-schap en 7) Prestatie.

Roaming
Gebruikmaken van het netwerk van een ander mobiel telecombedrijf. Dit maakt bellen of mobiel internetten in het buitenland mogelijk.

Smartphone
Een smartphone is een minicomputer om mee te bellen en te internetten.

Social Media Monitor
Jaarlijks onderzoek van Social Embassy naar de inzet van social media door de top-100 adverteerders in Nederland gebaseerd op bruto media bestedingen in Nederland (bron: Nielsen Research). Het onderzoek bestaat uit een enquête onder de bedrijven naar hoe zij social media hebben georganiseerd, hun ambities en resultaten en een beoordeling door Social Embassy op activiteit, interactiviteit en opbouwen van communities. Op basis van deze informatie krijgen de bedrijven een score tussen de 0 en 100.

Spectrum (veiling)
Over een radiofrequentiespectrum (of radiogolven) kan draadloos informatie worden overgebracht van een zender naar 1 of meerdere ontvangers. Een deel van de frequenties is vrij beschikbaar. Voor een ander deel is een registratie of vergunning nodig. Deze vergunningen worden verleend door Agentschap Telecom. Agentschap Telecom is tevens toezichthouder van de Rijksoverheid op het radiofrequentiespectrum en verdeelt en beheert de radiofrequentieruimte. De vergunningen van frequentiebanden voor mobiele telefonie en mobiel internet worden geveild.

Stakeholders
Stakeholders zijn de personen of organisaties die een belang hebben in een organisatie, zoals medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, overheden en media.

Start-up
Een start-up is een bedrijf in de vorm van een vennootschap, een partnership of tijdelijke organisatie ontworpen om te zoeken naar een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel.

Supply chain
In het Nederlands ook wel ‘productieketen’ genoemd. Dit is het economische proces van grondstof tot consument of gebruiker.

Transparantiebenchmark
Jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken.

Trending topic
Social media service Twitter kent een lijst met onderwerpen die trending topic zijn. Dat is een lijst met woorden of hashtags waar op dat moment het meest over geschreven wordt.

Triple play diensten
Een combinatie van vast internet, vaste telefonie en tv, geleverd vanuit één provider.

UMTS
UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systeem) is een wereldwijde standaardisatie voor mobiele communicatie.

Unify
Om de dienstverlening aan onze klanten nog verder te verbeteren en efficiënter te maken, zijn we sinds 2011 gestart met de integratie en optimalisatie van onze IT-systemen binnen het programma ‘Unify’.

Video-on-demand (VOD)
Een netwerkdienst die een gebruiker toelaat om, op het moment dat hij/zij dit wil, een video te bekijken. Video-on-demand is vaak onderdeel van interactieve televisie (zie definitie interactieve televisie).

WWJB
WWJB is de afkorting van de stichting ‘Weet Wat Je Besteedt’. WWJB richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar.

Quad play
Een combinatie van vaste en mobiele diensten en tv, geleverd vanuit één provider.