Introductie CEO en Raad van Commissarissen

Afgelopen jaar stond in het teken van bouwen. Onze CEO Rob Shuter en voorzitter van de RvC Erik de Rijk blikken terug en vooruit.

NL_Landingblok_link_RobShuter
NL_Landingblok_link_ErikdeRijk
Strategie en waardecreatie

Het doel van onze strategie is onze waarde voor alle stakeholders te vermeerderen. Voor de periode 2012-2017 hebben we een strategie gekozen op basis van 5 pijlers.

arrow
Activiteiten & resultaten

In dit onderdeel gaan we per strategische pijler in op de risico’s en kansen, strategische prioriteiten, activiteiten, resultaten en de impact daarvan op anderen.

NL_Landingblok_link_OnzeMensen
NL_Landingblok_link_OnzeKlanten
NL_Landingblok_link_Technologie
NL_Landingblok_link_OnsMerk
NL_Landingblok_link_FinanPrestaties
Governance

Maak kennis met onze directie en lees hoe Vodafone wordt bestuurd, welke policies er zijn en hoe we omgaan met o.a. privacy, compliance, beveiliging en riskmanagement.

arrow